Algemene verkoopvoorwaarden Groneman B.V. – Hengelo

d.d. 7 januari 1999 gedeponeerd door de Federatie van Organisaties in de Machinehandel “F.O.M.”  bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage (dossiernr. 447) en bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage (dossiernr. 2/1999).

Bij de F.O.M. zijn aangesloten:

  • V.A.M.: Vereniging voor de Algemene Machinehandel
  • VIMAG: Vereniging van Importeurs van Machines en Gereedschappen voor de Metaalindustrie
  • VIMHOUT:  Vereniging van Importeurs van en Handelaren in Houtbewerkingsmachines 
  • VIKSA:  Vereniging van Importeurs van Industriële Kram- en Spijkerapparatuur en bijbehorende bevestigingsmiddelen
  • V.I.P.: Vereniging Fabrikanten en Importeurs Compressoren en Pneumatische werktuigen.