Klimaatverandering veroorzaakt door menselijke activiteiten vormt een existentiële bedreiging voor het leven op deze planeet. De uitstoot van broeikasgassen moet snel tot netto nul worden teruggebracht, en om dit te bereiken moet de wereldeconomie transformeren van fossiele brandstoffen naar koolstofvrij, circulair en schoon.
Onze grootste bijdrage aan de transformatie naar duurzaamheid ligt in wat we kunnen doen met en voor onze klanten; ze hebben machines nodig die schoner, langer en veiliger kunnen werken. Door producten lichter, efficiënter, duurzamer en herstelbaar te maken, doen we samen met onze leveranciers alles wat we kunnen om onze klanten bij het behalen van aanzienlijke reductie in energieverbruik en CO2 emissie en tegelijkertijd hun behoefte aan groei te ondersteunen.
We zien het ook als een morele verplichting, niet alleen naar onze klanten en leveranciers toe, maar ook voor werknemers en de samenleving in het algemeen, om deze transformatie te helpen verwezenlijken.

Binnen de eigen bedrijfsvoering hebben we de volgende wijzigingen opgepakt.

  • volledig elektrisch wagenpark voor onze buitendienst
  • scheiden en recyclen van ons afval
  • alle verlichting vervangen voor LED verlichting
  • verantwoord printen
  • elektrische apparatuur bij einde levensduur vervangen door duurzame vervangers

Ten aanzien van productaanbod

  • stimulering elektrificeren van pneumatische en hydraulische processen
  • plastic vervangen door gerecycled karton bij product verpakking
  • transport inkoop waar mogelijk bundelen
  •  

Groneman

Groneman is een industrieel toeleverbedrijf en werkt met diverse productgroepen op het gebied van aandrijf-, besturings- en verbindingstechniek.
Groneman werkt met vooraanstaande internationale leveranciers uit Europa en Amerika. De klanten van Groneman zijn hoofdzakelijk machine- en apparatenbouwers, ingenieursbureaus en grotere eindklanten die zich in alle takken van de Nederlandse en Belgische industrie bevinden. Dus dat betekent, breed, uiteenlopend qua branches, industrieën, techniek, maar ook veelzijdigheid, kennis, kunde, uitdaging!